Natjecateljske vje be

Pobaèaj je nepopustljiv predmet tabua. Unatoè tome, mediji se s vremena na vrijeme bave ovom obvezujuæom temom, pokazujuæi problem sa èvrstim protivnikom pobaèaja ili upravo suprotno. Naravno, potiskivanje teme neæe ga