Temeljni dokumenti nacionalne sigurnosti sad a

Svako poduzeæe koje provodi tehnologije povezane s prijedlogom opasnosti od eksplozije prisiljeno je biti certifikat o za¹titi od eksplozije. Zakon takoðer zahtijeva da takav materijal odobri poslodavac, npr. Direktor postrojenja, predsjednik,