Cnc glodanje aluminijske obrade

Glavna svrha obrade otpada je dati oblik i velièinu, pa èak i hrapavost razlièitim vrstama metalnih materijala uklanjanjem vi¹ka materijala, koji se obièno naziva prevelikim. Trenutno je jedna od izuzetno popularnih vrsta obrade cnc glodanje, koje je kombinirano u mnogim poduzeæima.

Opæenito, proces obrade mo¾emo razgraditi na strojnu i erozivnu obradu. Za strojnu obradu mo¾emo ukljuèiti, izmeðu ostalog, i strojnu obradu èipova. Samo na taj broj mo¾emo ukljuèiti, izmeðu ostalog, operaciju nazvanu glodanje. Vrijedi znati da tijekom ove obrade alat uglavnom obavlja rotacijsko gibanje. Meðutim, ovisno o ureðaju na kojem radimo, sigurno je da alat mo¾e izvoditi i pomicanje. No, najèe¹æe je to da pokret za hranjenje obavlja radni komad. Va¾no je zapamtiti da se ureðaj na kojem radimo naziva glodalica. Danas na tr¾i¹tu postoji mnogo naèina za glodanje. Mo¾emo im dodati stolne glodalice, kao i konzolne glodalice koje ukljuèuju, izmeðu ostalog: vertikalne i horizontalne konzolne glodalice i vertikalne konzolne glodalice s glavom torzijskog vretena. Osim toga, razlikujemo radijalne i revolverske glodalice, kao i kotliæe, kopirke i specijalne glodalice.

https://neoproduct.eu/hr/diet-stars-ucinkovit-i-iznimno-ukusan-nacin-za-izgubiti-tezinu/

Prilikom odreðivanja obrade metalnog materijala treba najprije odabrati odgovarajuæi naèin obrade. To je iznimno va¾no jer u odnosima iz strukture na¹ih èlanaka treba odabrati odgovarajuæe parametre za njegovo lijeèenje.