Modeliranje kose to je to

Moja sestra voli igrati se s kosom, jo¹ uvijek je mo¾e¹ gaziti, èe¹ljati i stvarati. To je toliko apsorbirano da, ¾eleæi da sve izgleda savr¹eno, mo¾e se pobolj¹ati jedna pletenica ¹est puta, nakon svega, stavljanjem èetki za kosu ili igala na njima. On voli ¹kolske priredbe i izvodi ih. Njezina kreacija, Princess Joker, takoðer je zabavna i trebala joj je savr¹enu frizuru i odjeæu. U ranim jutarnjim satima, moja majka je imala desetak pletenica s vezicama na njima. Kasnije, ovaj prekrasni jedanaestogodi¹njak je rekao ne, ne, i ne jednom. Bit æe ljep¹e èekati u interijeru .... da je poèelo. Vrijeme overclockinga i njihovo modeliranje. Izgledala je divno poput dobre kraljice. Meðutim, kad se poèela baviti aristokratama, vrlo brzo se predomislila. Ne sudeæi po sada¹njosti, pro¹lo je vi¹e od dva sata od poèetka predstave. Odjednom ... ona je potpuno promijenila viziju, i u svom stilu to je gotovo ni¹ta kao ¹to je "Nieeee, ne sviða mi se, ne podsjeæam ni¹ta o princezi, koja je donosi visoko." Izmislila je novu frizuru, stavila kosu na stranu labave koke. Sreæom, ba¹ kao ¹to je rekla gore, sada imamo dogaðaj u tome da joj napravimo kosu, to je i¹lo vrlo glatko. Njezina majka, s jedne strane, uspjela sam napraviti sljedeæu i za nekoliko minuta.