Nova frizura trzebiatowskiej

http://hr.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-lijek-za-poboljsanje-memorije-i-koncentracije/

Moj roðak posebno voli igrati se s kosom, mo¾ete je milovati danima, ai takoðer je isprati. Ona je doista umije¹ana u to, da ¾eli da sve izgleda savr¹eno, mo¾e rasporediti jednu pletenicu pet puta, svaki put s lukovima za kosu, ili s ukosnicom. Najvi¹e voli nastupe u ¹koli i sretan je s njima. Njezina recentna kreacija Queen Joker bila je dodatno originalna i zahtijevala je savr¹enu frizuru i odjeæu. Na poèetku ju je majka upetljala s desetak pletenica s trakama postavljenim u njima. Kasnije je ovaj lijepi jedanaestogodi¹njak rekao ne, ne, i opet i opet. Bolje da prièekam u svje¾oj kosi ... pa je poèelo. Pola sata upravljanja dodatno ih stvaraju. Izgledala je lijepo kao va¾na princeza. Tek tada, pa hoda s aristokratama, brzo se predomislila. Ne oèekujuæi sada¹njost, veæ je pro¹lo vi¹e od dva sata od poèetka proizvodnje do spektakla. Neoèekivano ... potpuno je promijenio ideju, au njezinu govoru bio je trenutak vi¹e tako "nieeee, ne ¾elim, u kojem se ne sjeæam princeze, ¹to je mnogo njenih podreðenih". Zahtjevala je novu frizuru, slo¾enu kosu u sluèaju napunjene koke. Na vjenèanju, kao ¹to sam ranije pisao, sada imamo znanje o tome kako joj pravimo kosu, a onda je posljednja bila posve brzo. Njezina majka s neke strane na drugoj i za nekoliko trenutaka uspjela je.

Pogledajte ponudu ukosnica