Preventivni pregledi djece i adolescenata

Simptomi koje ¾elim su razlièiti. Nesvijest, prekomjerna slabost, povraæanje se spu¹taju. Ima vi¹e simptoma koji su slièni u bazi za svaku osobu. To se odnosi na oticanje nogu i ruku (osobito ljeti, krvarenje desni ili ¾garavicu u trudnoæi. I dok u èestom trajanju nisu stvarali s trenutnom èinjenicom: sredstva za ¾garavicu su ¹iroko dostupna, samo tijekom trudnoæe, bojimo se uzeti neke lijekove, sjetiv¹i se da u sredi¹njim mjesecima trudnoæe svaki dodatni lijek negativno utjeèe na pravilan razvoj djeteta. Kako se nositi s posljednjim ozbiljnim neugodnostima na sna¾an i prikladan naèin?

Za¹to je goru¹ica u trudnoæi tako èesto? Postoji progesteronsko vino koje priprema endometrij na vjenèanje oploðenog jaja¹ca, a kasnije poma¾e u odr¾avanju trudnoæe. Osim toga, sjeæa se njegovog negativnog djelovanja, fistulacijskog sfinktera, koji zatvara usta od jednjaka do trbuha. Ovo posljednje je posljednje, da opu¹tanjem mi¹iæa sadr¾aj ¾eluca (obogaæen klorovodiènom kiselinom i probavnim enzimima, koji normalno treba iæi od jednjaka do ¾eluca i crijeva, prestaje biti izbaèen iz razvijajuæe maternice i vraæa se natrag u jednjak. A onda, toènije, stvara ¾garavicu koja gori u ¾ivotu i iza prsne kosti, kiseli gorak okus u ustima, a ponekad èak i povraæanje.

Kako bi sprijeèili simptome ¾garavice u trudnoæi, u toj èinjenici koliko daleko sna¾na uporaba sredstava za goru¹icu dostupna bez naèina u ljekarni. To je samo provjera na letku ili se pobrinite da ljekar zna je li vrsta lijeka stvarna za uporabu i trudnice. Meðutim, u uspjehu oklijevanja ovoj vrsti droge, mo¾ete poèeti s nekoliko poku¹anih, domaæih lijekova za rat s ¾garavicom. Zbog toga, uèinkovito smanjite simptome ¾garavice od ðumbira (isto u sluèaju ðumbirskih kolaèa, kada èaj, kamilice, metvice i lana. A uèinkovita tehnologija takoðer pije svje¾e, nemasno mlijeko.

Kao ¹to znate, prevencija je bolja od lijeèenja, stoga obratite pozornost na uèinke povlaèenja pomoæi u prevenciji ¾garavice:

¾uti i plavi sir,gazirana piæa,masna, pr¾ena, lo¹a i jaka jela,slatki¹i,kava i crni èaj,alkohol,cigarete