Sredi nji usisivae usa

Moderni usisavaèi su alati koji nam jasno poma¾u u èi¹æenju, eliminirajuæi potrebu za ruènim èi¹æenjem zemlji¹ta i sagova. Meðutim, uvijek usisavanje je posao koji je te¾ak i nevoljan - èesto zbog potrebe da se okrene s te¹kim usisivaèem, podigne ga iz jednog stana u drugi, a posebno ga odnesem gore. Kako se nositi s tim? Idealno rje¹enje mo¾e biti sredi¹nji usisivaè.

Sredi¹nje usisavanje nam poma¾e da patimo od mjesta za zauzimanje te¹ke naprave - sredi¹nja jedinica, usisavajuæi zrak, nalazi se na uobièajenom mjestu, osobito u podrumu ili gara¾i. Da biste usisali podruèje, jednostavno prikljuèite usisnu cijev na utiènicu koju znate na granici. Ovi stanovi su zavr¹etci u zidovima i na podovima koji su integrirani u sredi¹nju jedinicu cijevi, koji su jo¹ uvijek povezani tijekom gradnje kuæe. Ne postoji li posebna lakoæa u kuæanskim poslovima? Ne stvarajte i ne podcjenjujte kako je trenutna forma usisavanja tiha - ne moramo brinuti o buðenju uspavanog djeteta ili uznemiravanju jednog od èlanova kuæanstva u praksi.Va¾na jedinica ove vrste usisavaèa ima vrlo opasnu, nekoliko desetina litara spremnika za pra¹inu, takoðer i vlastite neèistoæe. Nije te¹ko zakljuèiti da èi¹æenje èesto nije potrebno. Dovoljno je isprazniti takvu posudu svakih nekoliko mjeseci, ¹to je jo¹ jedna pogodnost i argument u korist centralnog usisavanja - tko meðu nama voli drkati i zamarati zamjenu male vreæice u starom usisivaèu?Ako ¾eli pojednostaviti svoju aktivnost i udobnost - sredi¹nji usisivaè je zasigurno izvanredno rje¹enje.