Veleprodaja mesa cjenik

U odreðenom veletrgovcu trgovaca na veliko u Krakowu, tzv osvje¾avanje mesa ili falsificiranje datuma roka trajanja i namakanje mesa u vodi. Skandaloznim praksama novinarima su otkrili ljudi veletrgovaca tijela u Krakovu, koji su dali oznake koje su, u trenutku kada su bile prisiljene na zastarjele proizvode, zamijenjene novim, tako da tvrtka mo¾e prodati proizvode koji se ne mogu koristiti po cijeni. Ovaj proces krivotvorenja bio je mo¾da samo oèito otajstvo, a znali su ga èak i ¹efovi koji su znali za nemoralan posao u njihovoj mesnici.

Na¾alost, postoji bojazan da su opisani radovi rutinski u mnogim trgovcima na veliko mesom, ¹to od potencijalnih kupaca zahtijeva vi¹e pozornosti pri kupnji proizvoda ¾ivotinjskog podrijetla. Razlog takvim neèuvenim aktivnostima je ¾elja za profitom, ali posljedice tog nepromi¹ljenog pona¹anja snose potro¹aèi koji su na rubu tog lanca uzroka i uèinka. Na¾alost, u spomenutom visokom skladi¹tu mesa moglo je biti i veæih sanitarnih neuspjeha. Pa, dio hrane koju je biljka izdala nosila je u interijerima koji nisu ispunjavali higijenske standarde, gdje je puzao s patogenim bakterijama i bakterijama.

Takve nedostatke ¹iroko prihvaæaju nepo¹teni trgovci na veliko, jer poduzetnici prije svega ¾ele ostati na trgu, bez obzira na zdravlje ljudi koji konzumiraju svoje proizvode. Vlasnici mesa skladi¹ta Krakova negiraju skandalozna izvje¹æa tvrdeæi da je to onda perfidna osveta nezadovoljnih ili otpu¹tenih radnika. Kao i uvijek u modernom modelu situacija, te¹ko je jasno reæi koja od perspektiva sukoba govori istinu. Sanepid se pobrinuo za ovu kontroverznu stvar, au svakom sluèaju predla¾emo poveæani oprez pri kupnji mesnih proizvoda.